Hallfrid Velure

 

Hallfrid Velure er født 2.september 1971 i Bergen. Hun tok hovedfag i teatervitenskap våren 2006 og er høgskolelektor og frilansregissør. Hovedfaget handlet om estetikk og scenekunstpolitikk med utgangspunkt i dagens norske scenekunstlandskap. For tiden jobber hun som høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer på Bachelorstudiet i Kulturprosjektledelse. Hun har også tidligere vært foreleser og sensor ved samme sted. Hun har holdt innlegg om scenekunstpolitikk og scenetekstutvikling i Norsk Kulturråds regi. I tillegg til å ha gitt ut ungdomsromanen "Broren" på det Norske Samlaget i 1993 og diverse noveller i ulike antologier i tidsrommet 1995-97, deltok hun med stykket Bokhøsten på Norsk Dramatikkfestival i 2002, stunt. Våren 2004 bidrog hun som tekstkonsulent i ex-cie gospel sin forestilling Europe, tragedy, som ble vist i Bergen, Lillehammer, Paris og Rouen. Hun har bakgrunn fra Immaturus Studentteater i Bergen, har vært med i To alvorlige og en glad siden starten i 2002, og har hatt manus og regiansvar på begge forestillingene.

 


Retrouver l'intégralité du parcours d'Hallfrid ici.


 

© Arne Sørenes

© Eline Holbo Wendelbo

Nationalité : norvégienne
Langues :
anglais, norvégien

Adresse : Møinichens gt. 3A, 2613 Lillehammer, Norvège
Téléphone : 61 25 96 50
Portable : 91 15 15 28
E-mail : Hallfrid

Formation :
Depuis 2006 : Cand. Philol, Teatervitenskap, hovudfag, UiB
Depuis 1998 : Teatervitskap, mellomfag, UiB
1997 : Teatervitskap, grunnfag, UiB
Jusqu'en 1996 : Humanioraprøven, UiB
1995/1996 : Allmenn litteraturvitskap, grunnfag, UiB
Jusqu'en 1995 : Ex. Phil., UiB
1994/1995 : Skrivekunstakademiet i Hordaland
1993/1994 : U-landsstudiet, grunnfag, Agder Distriktshøgskole
Depuis 1993 : Tyskstudier, Goethe Instituttet, Freiburg, Tyskland
1991/1992 : Romerike Folkehøgskole, Musikk/Teater, Jessheim
1987-1990 : Lillehammer videregående skole, allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje

Arbeidserfaring/Praksis :
01/07-2007 : Høgskolelektor, Høgskolen i Lillehammer, Kulturprosjektledelse
05/12-2006 : Sensor, Bacheloroppgaver, Heimeeksamen, Høgskolen i Lillehammer, Kulturprosjektledelse.
10/11-2005 - dags dato : Forelesar, Høgskolen i Lillehammer, Kulturprosjektledelse.
08-2002 - dags dato : Prosjektleiar, manusforfattar og regissør i scenekunstgruppa To alvorlige og en glad.
01-2005/01-2006 : Fødselspermisjon
02-2002/08-2002 : Fødselspermisjon
12-2000/12-2001 : Prosjektleiar, Metropolis ungdomshus, Stavanger Kommune,
07-1999/12-2000 : Fødselspermisjon
11-1999/04-2000 : Freelance kulturjournalist, Sunnhordland, Stord
03-1999/07-1999 : Barnebaseassistent, fungerande leiar, barnebasen, Heiane Mottakssenter, Stord
07-1996/12-1998 : Ferievikar, Diverse apotekarbeid, Mesna Apotek, Lillehammer
01-1995/06-1997 : Weekendheim, gut 9 år, Bergen Kommune, Bergen
06-1994/07-1994 : Omvisar, norsk, engelsk, tysk, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
06-1993/08-1993 : Omvisar og informant, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
05-1992/08-1992 : Billettsal, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
06-1991/07-1991 : Reinhald og billettsal, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
08-1990/06-1991 : Lærar, småbornstrinnet, Odusona Primary School, Lagos, Nigeria
06-1990/07-1990 : Reinhald, parkarbeid, De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
06-1987/09-1989 : Laurdagshjelp, sommarvikar, Stribolts Eftf. Bokhandel, Lillehammer

Ecriture :
Estetikk og scenekunstpolitikk, Hovedfagsoppgave, Teatervitenskap, UiB, 2006
Bokhøsten, Drama, oppført ved Norsk Dramatikk Festival, Det Norske Teater, Juni 2002
Broren, Det Norske Samlaget, 1993, Roman
Utanom tunnelanei Ung Framtid ; Det Norske Samlaget, 1996, Novelle
Tittellaus i Heltane er mette og andre noveller ; Det Norske Samlaget, 1996, Novelle
Rekvisitteri Enger/Øglænd; Skrivekunst ; Eide Forlag, 1995, Novelle

Articles :
Tør DNS utfordre status quo ?, Kronikk, Bergens Tidende, 30.03.06
Gruppe 66 - Bergens første happening. Seminarinnlegg, Teatervitenskap hovudfag, vår 2003
Agnes Mowinckel og den europeiske antirealismen. Seminarinnlegg, Teatervitenskap hovudfag, vår 2003
Det usagde sagde - regimerknaden sin poetikk og dramaturgi i Jon Fosses drama Namnet Mellomfagsoppgåve, Teatervitskap, UiB, 1998
To what extent has aid contributed to sustainable institutional development in Tanzania ? Seminaroppgåve, U-landsstudiet, ADH, 1994

Mise en scène :
Under arbeid : Regi og manusansvarleg Vår tids redsel for alvor. Premiere Lillehammer Kunstmuseum 18 oktober 2006. Inngikk i Oppland Fylkeskommunes Kulturmeny. Støtta av Norsk Kulturråd og fond for utøvende kunstnere. Vert vist på Cafeteatret, Oslo, mars 2007, Stamsund Internasjonale Teaterfestival, mai/juni 2007
01/02-2004 : Regi Alexina B - utdrag. En promoforestilling vist på Prøverommet, BiT, Bergen og Smia, Det Åpne Teater, Oslo
05-2003 : Regi og manusansvarlig Alexina B, forestilling av og med To alvorlige og en glad. Norsk Litteraturfestival, Lillehammer. Støtta av Norsk Kulturråd.
11-1998 : Skodespelar i Diktar av Guds Nåde av Kristin Søhoel, eit spel om Olav Aukrust, Regi : Tone M Aas Skålevik, Noregs Ungdomslag, Kulturhuset banken, Lillehammer
1997/1998 : Aktiv i Immaturus, Bergen Studentteater; Regissør og medlem av KunstneriskRåd
10-1997 : Regi, saman med Tanja Brodshaug på Den sterkeste av August Strindberg, 3 framsyningar på Hulen under På høyden studentfestival i Bergen, samt under Uken 98 ved NHH.
02-1998 : Regi, saman med Håvard Hagen på Havet av Edward Bond, 11 framsyningar på Det Akademiske Kvarter, Bergen.
11-1997/05-1998 : Initiativtakar til og produksjonsleiar for Dramatikk 98, eit dramatikk- og regiprosjekt avvikla 10.-12. mai på Det Akademiske Kvarter, Bergen.
1991/1992 : Teaterlinje ved Romerike Folkehøgskole; Diverse produksjonar, Lærar: Roy Lie Jonassen.
1990 : Revysjef for russerevyen Naar de røde vaagner ved Lillehammer videregående skole.
1988/1990 : Medlem i Mjøsikale blandakor; Diverse konsertar med dramatiseringar og skodespel.
1987/1989 : Aktiv i skuleteatret ved Lillehammer videregående skole; skodespelar, scenografi, o.a. To hovudproduksjonar, deltaking i Ungdommens kulturmønstring 1988.
1986/1990 : Aktiv medlem i Lillehammer amatørteater; hovudsakleg skodespelar, men óg deltakar på maskekurs, gateteaterkurs, o.a. Diverse små og store produksjonar.

Divers :
10/2006 : Innlegg i Norsk Kulturråds Fagforum. Estetikk og scenekunstpolitikk
06/2006 - dags dato : Styremedlem i Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene
2003/2004 : Studentrepresentant i instituttstyret ved Institutt for kulturstudiar og kunsthistorie, Universitetet i Bergen
1990/1999 : Foredragshaldar ved div. kurs, seminar, skular o.l knytt til romanen Broren
09/12-1998 : Privat opphald i Paris, språk - litteratur - og teaterstudiar + praksis
06/08-1995 : Privat opphald i Ghana, samt rundreise i Burkina Faso, Vest-Afrika
12-1993/02-1994 : Studieopphald og privat opphald i Tanzania som del av U-landsstudiet ved Agder Distriktshøgskule
1990/1991 : Utvekslingsstudent i Lagos, Nigeria med organisasjonen ICYE (International Cultural/Christian Youth Exchange) Budde hjå ein nigeriansk storfamilie, arbeidde i småskulen og fekk reist mykje rundt både i Nigeria og Vest-Afrika elles Aktiv i ICYE både før avreise, under opphaldet og etter heimkomst. Dessutan aktiv i lokallaget i Freiburg, sør-Tyskland under studieopphald der
1985/1990 : Aktiv i mange ulike teater- og musikklag på Lillehammer, med erfaring som skodespelar, musikar, revysjef, regissør, samt div. produksjons- og organiseringsarbeid.

Retour